Project Description

Voor als er groepen medewerkers boventallig zijn geworden en ze op zoek moeten naar ander werk.

 

Onze groepsoutplacementprogramma’s zijn altijd maatwerk omdat:

 • de situatie bij onze opdrachtgever altijd anders en verschillend is
 • het sociaal plan de kaders aangeeft waarbinnen wij onze begeleiding vorm geven
 • de afstand tot de arbeidsmarkt van de groep boventalligen een belangrijk vertrekpunt is
 • onze opdrachtgevers hun eigen stijl, cultuur en wensen hebben
 • en last but not least er vaak sprake is van een budget

 

Afhankelijk van de grootte van de groep boventalligen combineren we groepsbegeleiding met individuele begeleiding en stellen we een programma samen wat aansluit bij het nivo, wensen en vertreksituatie van de medewerkers.

Hoe dan ook is het resultaat van onze begeleiding dat onze outplacementkandidaten aan het einde van een volledig programma:

 • zicht hebben op het persoonlijk profiel . Dit profiel levert een totaal beeld op van iemand’s stijl van werken, drijfveren, motivatie, sterke en minder sterke punten, mogelijkheden en beperkingen
 • zicht hebben op het professionele profiel. Dit profiel vertaalt iemand’s ideeën en wensen rondom werk naar een concrete en passend overzicht aan functierichtingen, branches, bedrijven en soorten werkomgevingen
 • op basis van het persoonlijke en professionele profiel een (of meerdere) realistisch(e) loopbaandoel(en) geformuleerd hebben
 • indien die wens er is, de kansen en mogelijkheden van het zelfstandig ondernemerschap onderzocht hebben en hier een doordachte keuze in gemaakt hebben
 • kennis hebben van hun persoonlijke arbeidsmarkt
 • in staat zijn op een juiste en kansrijke manier deze arbeidsmarkt te bewerken
 • actief begeleid zijn in het daadwerkelijk solliciteren en netwerken in het kader van de zoektocht naar passend werk dan wel het starten van een eigen bedrijf.

 

Wij zijn gewend te werken met kaders die een sociaal plan aangeeft zoals gewenste duur van de begeleiding en budgetten. Onze ervaring leert dat we onze opdrachtgevers altijd een passend aanbod kunnen doen.

Omdat iedere opdrachtgever en iedere groep boventalligen weer anders is, gaan we graag eerst het gesprek met je aan. Om eerst goed naar je verhaal, je wensen en je hulpvraag te luisten zodat we je zo goed en passend mogelijk kunnen helpen. Want dat is wat we willen!

Aanmelden

Kennismaken met een kop koffie, of thee

Aanmelden