Soms komt een medewerker op een punt in zijn werkende leven, dat hij of jij merken dat hij vast begint te lopen. Dat de dingen niet meer als vanzelf gaan.

Dat het lijkt alsof de vanzelfsprekendheid waarmee hij zijn doelen en resultaten bereikte, er niet meer is. Of dat iets in hem wat al langer wringt, zich nu openbaart en hem uit zijn kracht haalt.

Of loopt juist alles wel goed en lekker maar wordt het tijd dat de medewerker naar het volgende niveau gebracht wordt? Wil je dat hij zich ontwikkelt en meer uit zichzelf haalt? Zijn kracht leert ontdekken én inzetten?

We helpen hem daar graag bij!

In individuele gesprekken werken we samen aan zijn hulpvraag en het bereiken van zijn doel. De duur en vorm van de begeleiding bepalen we samen en is afhankelijk van de hulpvraag.

We werken daarin graag vanuit de volgende thema’s

Autonomie - Ik ben oké, jij bent oké

Je autonoom voelen is in onze optiek belangrijk. Met een zo groot mogelijke autonomie leid je een prettig en fijn leven dat je vervulling geeft en je helpt je doelen te realiseren. En dit alles vanuit een innerlijke kracht en weten. En omdat je, als het erop neer komt, altijd op jezelf bent aangewezen.

Autonomie betekent voor ons: in staat zijn om verantwoordelijkheid voor jezelf en eigen problemen te nemen en deze problemen op basis van gelijkwaardigheid op te lossen. Keuzevrijheid te voelen en daardoor richting geven aan het eigen leven en in harmonie met jezelf en anderen en in deze wereld te leven vanuit de attitude ‘ik ben oké, jij bent oké’.

Te vaak worstelen mensen met hun afhankelijkheid van een baan, een inkomen, partners, relaties en ga zo maar door. Wij gunnen jou je eigen autonomie zodat je vrij en onafhankelijk je leven kunt leiden.

Focus - Wat je aandacht geeft, groeit ...

Wij geloven erg in het stellen van doelen en het hebben van een focus.

Een focus hebben en een doel stellen, heeft een aantrekkende werking. Het geeft daarnaast richting aan wat je nog te ontwikkelen hebt. Het vormt de kern van jouw begeleiding en geeft de mogelijkheid om opties tot verandering te onderzoeken.

Verbinding - Even observing the system will change it!

In onze coaching beschouwen we jou als iemand die weliswaar in zijn geheel bij ons aan tafel schuift maar tegelijkertijd uit allemaal losse delen bestaat. Daarnaast gaan we er van uit dat iedereen hulpbronnen beschikbaar heeft voor positieve verandering. Je weet vaak meer dan je weet en kunt meer dan je beseft dat je kunt. We helpen je inzicht te krijgen in jezelf en de verschillende delen in jou. Vervolgens brengen we dit alles met elkaar in verbinding en gaan samen op zoek naar jouw hulpbronnen.

Beweging - Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg!

Zonder actie geen resultaat! We dagen je dan ook met regelmaat uit om concrete stappen te zetten. Je zult erop uit moeten, nieuwe dingen en situaties moeten opzoeken, nieuwe manieren moeten gaan uitproberen, het contact met (moeilijke of onbekende) anderen aangaan en ga zo maar door. Om zo te ervaren wat werkt en wat niet werkt. Om zo nog helderder te krijgen wat belemmerende strategieën zijn. Maar ook succesjes te boeken en zo geloof te krijgen in het kunnen bereiken van het eigen doel.

Met deze methoden en technieken werken wij graag

Oplossingsgericht coachen

Oplossingsgericht coachen is een respectvolle veranderbenadering die problemen onderkent om vervolgens doelen en oplossingen op een constructieve, doelgerichte en positieve manier te definiëren én te benutten wat goed werkt om die gewenste toestand stap voor stap dichterbij te brengen. Sterktes en eerdere successen en positieve uitzonderingen op het probleem worden benut om ideeën op te doen voor de eerstvolgende stap voorwaarts, zodat progressie wordt gemaakt in de richting van de doelen.

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. Het model helpt de coachee te begrijpen hoe zijn of haar persoonlijkheidsstructuur wordt uitgedrukt in gedrag en in de communicatie met anderen. Daarnaast biedt TA zicht op hoe huidige levenspatronen in vroegere jaren zijn ontstaan en verklaart het waardoor de coachee bepaalde strategieën blijft herhalen, hoe pijnlijk of zelfvernietigend ze ook zijn. Aan de hand van deze inzichten en veranderingen worden veranderprocessen in gang gezet.

NLP

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een model voor doelgerichte verandering waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.

NLP is de wisselwerking tussen drie elementen:

  1. Een methode om de subjectieve ervaring te onderzoeken; d.w.z. het bepalen van structuren (elementen en verbanden) in onze beleving.
  2. Een methode om te modelleren, d.w.z. een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken van met behulp van psychologische veranderingstechnieken.
  3. Een communicatietechnologie, d.w.z. een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en inter- en intrapersoonlijke communicatie te verhelderen en te versterken.

Lichaamsgericht coachen

Bij lichaamsgericht coachen is het lichaam het uitgangspunt en werkt het vanuit de vooronderstelling (evenals bij NLP) dat lichaam en geest een eenheid zijn. Werkelijke verandering vindt pas plaats als het lichaam meedoet. Het lichaam bevat immers waardevolle informatie die van groot belang is om het welzijn van de coachee te verbeteren.

Onze coachee is leidend

De manier waarop we met jouw medewerker aan de slag gaan, bepalen we aan de hand van zijn hulpvraag of leerdoelen en wat er bij hem als persoon past. Of nodig is :-). Want als als jouw medewerker bijvoorbeeld een heel rationeel iemand is die prima zijn probleem kan analyseren en verwoorden en verschillende oplossingen weet te vertellen, dan is hij mogelijk helemaal niet gebaat bij een rationele aanpak zoals de transactionele analyse. Maar moeten we veel meer met het lijf en zijn gevoel aan de slag. Wie weet! We halen onze coachees in ieder geval uit hun comfortzone want daar ligt vaak de sleutel tot verandering.

Want we gaan er vanuit dat je op zoek bent naar een coach die jouw medewerker weet te raken, met diepere lagen in zichzelf aan de slag laat gaan en hem aan het werk zet voor structurele verandering. Toch? En wees gerust; dat doen we in een veilige setting en vanuit oprechte verbinding met hem en zijn verhaal.

Benieuwd geworden of wij degene zijn die jouw medewerker kan helpen met een stap vooruit? Wij maken graag vrijblijvend eens kennis met jou en je medewerker. Dus mail of bel ons en we treffen elkaar snel!

 

Aanmelden

Kennismaken met een kop koffie of thee

Aanmelden

Is coaching niet waar je naar op zoek bent? Misschien kunnen we je dan met een van de volgende onderwerpen helpen:

Collectief Outplacement

Individueel Outplacement