Soms kom je op een punt in je werkende of ondernemende leven, dat je merkt dat je begint vast te lopen. Dat de dingen niet meer als vanzelf gaan.

Dat het lijkt alsof de vanzelfsprekendheid waarmee je je doelen en resultaten bereikte, er niet meer is. Of dat iets in jou wat al langer wringt, zich nu openbaart en je uit je kracht haalt.

Of loopt juist alles wel goed en lekker maar wil je jezelf naar het volgende niveau brengen? Wil je jezelf ontwikkelen en meer uit jezelf halen? Je kracht leren ontdekken én inzetten?

We helpen jou daar graag bij!

In individuele gesprekken werken we samen aan jouw hulpvraag en het bereiken van jouw doel. De duur en vorm van de begeleiding bepalen we samen en is afhankelijk van jouw hulpvraag.

We werken daarin graag vanuit de volgende thema’s

Autonomie - Ik ben oké, jij bent oké

Je autonoom voelen is in onze optiek belangrijk. Met een zo groot mogelijke autonomie leid je een prettig en fijn leven dat je vervulling geeft en je helpt je doelen te realiseren. En dit alles vanuit een innerlijke kracht en weten. En omdat je, als het erop neer komt, altijd op jezelf bent aangewezen.

Autonomie betekent voor ons: in staat zijn om verantwoordelijkheid voor jezelf en eigen problemen te nemen en deze problemen op basis van gelijkwaardigheid op te lossen. Keuzevrijheid te voelen en daardoor richting geven aan het eigen leven en in harmonie met jezelf en anderen en in deze wereld te leven vanuit de attitude ‘ik ben oké, jij bent oké’.

Te vaak worstelen mensen met hun afhankelijkheid van een baan, een inkomen, partners, relaties en ga zo maar door. Wij gunnen jou je eigen autonomie zodat je vrij en onafhankelijk je leven kunt leiden.

Focus - Wat je aandacht geeft, groeit ...

Wij geloven erg in het stellen van doelen en het hebben van een focus.

Een focus hebben en een doel stellen, heeft een aantrekkende werking. Het geeft daarnaast richting aan wat je nog te ontwikkelen hebt. Het vormt de kern van jouw begeleiding en geeft de mogelijkheid om opties tot verandering te onderzoeken.

Verbinding - Even observing the system will change it!

In onze coaching beschouwen we jou als iemand die weliswaar in zijn geheel bij ons aan tafel schuift maar tegelijkertijd uit allemaal losse delen bestaat. Daarnaast gaan we er van uit dat iedereen hulpbronnen beschikbaar heeft voor positieve verandering. Je weet vaak meer dan je weet en kunt meer dan je beseft dat je kunt. We helpen je inzicht te krijgen in jezelf en de verschillende delen in jou. Vervolgens brengen we dit alles met elkaar in verbinding en gaan samen op zoek naar jouw hulpbronnen.

Beweging - Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg!

Zonder actie geen resultaat! We dagen je dan ook met regelmaat uit om concrete stappen te zetten. Je zult erop uit moeten, nieuwe dingen en situaties moeten opzoeken, nieuwe manieren moeten gaan uitproberen, het contact met (moeilijke of onbekende) anderen aangaan en ga zo maar door. Om zo te ervaren wat werkt en wat niet werkt. Om zo nog helderder te krijgen wat belemmerende strategieën zijn. Maar ook succesjes te boeken en zo geloof te krijgen in het kunnen bereiken van het eigen doel.

Deze methoden en technieken zetten we graag in 

Oplossingsgericht coachen

Oplossingsgericht coachen is een respectvolle veranderbenadering die problemen onderkent om vervolgens doelen en oplossingen op een constructieve, doelgerichte en positieve manier te definiëren én te benutten wat goed werkt om die gewenste toestand stap voor stap dichterbij te brengen. Sterktes en eerdere successen en positieve uitzonderingen op het probleem worden benut om ideeën op te doen voor de eerstvolgende stap voorwaarts, zodat progressie wordt gemaakt in de richting van de doelen.

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. Het model helpt de coachee te begrijpen hoe zijn of haar persoonlijkheidsstructuur wordt uitgedrukt in gedrag en in de communicatie met anderen. Daarnaast biedt TA zicht op hoe huidige levenspatronen in vroegere jaren zijn ontstaan en verklaart het waardoor de coachee bepaalde strategieën blijft herhalen, hoe pijnlijk of zelfvernietigend ze ook zijn. Aan de hand van deze inzichten en veranderingen worden veranderprocessen in gang gezet.

NLP

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een model voor doelgerichte verandering waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.

NLP is de wisselwerking tussen drie elementen:

  1. Een methode om de subjectieve ervaring te onderzoeken; d.w.z. het bepalen van structuren (elementen en verbanden) in onze beleving.
  2. Een methode om te modelleren, d.w.z. een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken van met behulp van psychologische veranderingstechnieken.
  3. Een communicatietechnologie, d.w.z. een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en inter- en intrapersoonlijke communicatie te verhelderen en te versterken.

Lichaamsgericht coachen

Bij lichaamsgericht coachen is het lichaam het uitgangspunt en werkt het vanuit de vooronderstelling (evenals bij NLP) dat lichaam en geest een eenheid zijn. Werkelijke verandering vindt pas plaats als het lichaam meedoet. Het lichaam bevat immers waardevolle informatie die van groot belang is om het welzijn van de coachee te verbeteren.

Jij bent leidend

De manier waarop we met jou aan de slag gaan, bepalen we aan de hand van jouw hulpvraag of leerdoelen en wat er bij jou als persoon past. Of nodig is J. Want als je bijvoorbeeld een heel rationeel iemand bent die prima zijn probleem kan analyseren verwoorden en verschillende oplossingen weet te vertellen, dan ben je mogelijk helemaal niet gebaat bij een rationele aanpak zoals cognitieve gedragstherapie. Maar moeten we veel meer met je lijf en je gevoel aan de slag. Wie weet! We gaan je in ieder geval uit je comfortzone halen want daar ligt de sleutel tot verandering.

Want we gaan er vanuit dat je op zoek bent naar een coach die je weet te raken, met diepere lagen in jezelf aan de slag laat gaan en je aan het werk zet voor structurele verandering. Toch? En wees gerust; dat doen we in een veilige setting en vanuit oprechte verbinding met jou en je verhaal.

Benieuwd geworden of wij degene zijn die jou kunnen helpen met een stap vooruit? Kom dan gerust eens langs voor een kopje koffie en een goed gesprek. Uiteraard is dit kosteloos en vrijblijvend. Mail of bel ons of meld je aan voor dat kennismakingskopje koffie of thee en we treffen elkaar snel!

 

Aanmelden

Kennismaken met een kop koffie of thee

Aanmelden

Is coaching niet waar je naar op zoek bent? Misschien kunnen we je dan met een van de volgende onderwerpen helpen: